9:25 pm - czwartek Sierpień 8, 2019

Jakie możliwości daje patent żeglarski?

Patent żeglarski to pełnia możliwości, brak ograniczeń co do wyboru czasu, miejsca czy towarzyszy rejsu. Patent żeglarski oferuje takie uprawnienia żeglarskie jak prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń, natomiast po wodach morskich wewnętrznych z ograniczeniem rozmiaru kadłuba jachtu do 12 m oraz na pozostałych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej. W praktyce patent żeglarski na żeglarza jachtowego daje pełnię możliwości na wodach śródlądowych. Patent daje takie uprawnienia żeglarskie, których nie mogą podważyć kontrolujące władze. Patent nadaje uprawnienia żeglarskie umożliwiające wypożyczenie prawie każdej łodzi(kadłub do 12m). Uprawnienia żeglarskie są przydatne podczas odbywania urlopu na Mazurach. Żeglarz jachtowy właściwie ma na śródlądziu uprawnienia bez ograniczeń, na morzu może prowadzić jachty do 12 metrów długości po morskich wodach wewnętrznych oraz w pasie przybrzeżnym – do 2mil morskich od brzegu. Uprawnienia żeglarskie wiążą się z obowiązkiem posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Uprawnienia żeglarskie potwierdzają takie dokumenty jak : żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego, kapitana jachtowego, sternika motorowodnego, motorowodnego sternika morskiego, kapitana motorowodnego i mechanika motorowodnego. Uprawnienia żeglarskie dzielą się na 3 stopnie obecnie (tzw. patenty żeglarskie): żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego i kapitana jachtowego. Starych patentów wymieniać nie trzeba, zachowują one dotychczasowe uprawnienia. Kursy na żeglarza i sternika jachtowego obejmują wiedzę z zakresu locji, meteorologii, przepisów, teorii żeglowania(kursy względem wiatru, wiatr rzeczywisty i pozorny, zawietrzność i nawietrzność, praca żagli, działanie steru), budowy jachtów, prace bosmańskie(podstawowe węzły żeglarskie i mocowanie lin do osprzętu) ratownictwa(środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi, wywrotka jachtu, czyli jak się zachowa oraz jak ratować wywrócony jacht, człowieka w wodzie, jak sobie radzić z niebezpieczeństwem, zagrożeniem pożarowym oraz manewrowanie jachtem). Patenty wydaje się bezterminowo. Żeglarz jachtowy musi posiadać wiedzę z zakresu takich dziedzin jak locja, nawigacja, meteorologia, budowa jachtu, ratownictwo medyczne czy nawet prac bosmańskich. Pełny kurs na podstawowy żeglarski stopień żeglarza jachtowego składa się 20 godzin wykładów i 70-100 godzin zajęć praktycznych na wodzie. Do kursów teoretycznych można także dołączyć w trakcie ich trwania, natomiast brakujące wykłady uzupełnić samodzielnie z podręcznika lub uczestnicząc w innym kursie. Kurs żeglarza jachtowego można ukończyć w całej Polsce(np. Rybnik, Pogoria, Wrocław, Zegrze, Poznań, Kraków i inne). Mając patent żeglarza można prowadzić jacht na śródlądziu bez ograniczeń (żagla, powierzchni pokładu itp.). Ponadto można prowadzić jacht do długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej(1 mila morska równa jest 1852 metrom). Z patentem sternika można prowadzić jachty po śródlądziu bez ograniczeń oraz samodzielnie prowadzić jacht morski do 18 metrów długości. Egzaminy są tylko na stopień żeglarza i sternika morskiego. Do egzaminu można podejść bez odbywania kursu, ale wciąż należy wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.

Filed in: ogólnie

Comments are closed.