4:46 am - czwartek Sierpień 22, 2019

Otoczenie lądem zwiększa atrakcyjność słonych akwenów wodnych

Morze śródlądowe jest otoczone lądem zazwyczaj prawie ze wszystkich stron. Połączenie z oceanem zapewniają mu zaledwie małe cieśniny. Akweny te mogą być położone pomiędzy dwoma kontynentami tak jak Morze Śródziemne, Morze Czarne, lub leżeć śródkontynentalnie, gdy otoczone są przez teren jednego kontynentu tak jak Morze Bałtyckie.

Morze Śródziemne leży pomiędzy 3 kontynentami Azją, Afryka i Europą, jego powierzchnia to 2,5 mln km², a zasolenie to 33–39. To morze śródlądowe położone jest w terenie dużego rozkwitu nauki, kultury i handlu. To wokół niego rozwijały się starożytne cywilizacje. Teren wokół morza łączy klimat śródziemnomorski charakteryzujący się ciepłym i suchym latem oraz zima o temperaturze powietrza powyżej 0 °C. Takie warunki sprawiają, że to morze śródlądowe przyciąga turystów przez cały rok. Akwen na zachodzie łączy się poprzez Cieśniną Gibraltarską z Oceanem Atlantyckim, na wschodzie przez cieśninę Dardanele mieszają się jego wody z morzem Marmara i dalej przez cieśninę Bosfor połączone jest z Morzem Czarnym. Morze Śródziemne ma szczególne znaczenie dla transportu — jest ważnym szlakiem handlowym. Łączy drogą morska trzy kontynenty, nad którymi leży. Dodatkowo bardzo rozwinięta jest żegluga wycieczkowa zarówno prywatna jak i zorganizowana. Dno Morza Śródziemnego jest bardzo urozmaicone. To może zwiększyć atrakcyjność wycieczek morskich dodając do nich możliwość nurkowania w pięknie urzeźbionym terenie. To morze śródlądowe posiada większość rzeźb zbliżonych wyglądem do form oceanicznych. Jest ono jednym z najcieplejszych, gdyż temperatura wody osiąga średnio 13 °C, w zimie woda ma od 9 do 16°C. Latem zależnie od części temperatura wody osiąga 22- 28 °C. TO morze śródlądowe ma zasolenie wód powierzchniowych dochodzące aż do 36‰, a bliżej Europy osiąga wartość do 39,4‰.

Morze Czarne to kolejne morze śródlądowe położone pomiędzy Azją Mniejszą, Kaukazem, Niziną WschodnioeuropejskąPółwyspem Bałkańskim. Swoją nazwę zawdzięcza zawartości siarczków dający czarny odcień wodzie. Jego powierzchnia to 442 tys. km², średnia głębokość 1315 m, maksymalna głębokość 2258 m. Linia brzegowa Morza Czarnego jest stosunkowo mało urozmaicona, a północne i zachodnie wybrzeża są strome. Od północy to morze śródlądowe posiada linię brzegową zapiaszczoną z trudno dostępnymi miejscami. Temperatura wody dochodzi do 29° latem, natomiast zimą spada do około 5°.

Zasolenie morza sięga około 20 ‰. Występuje różnica zasolenia pomiędzy wodami powierzchniowymi i głębinowymi. Niesie to takie konsekwencje jak niski poziom tlenu w wodzie. W dzisiejszych czasach Morze Czarne nie stanowi częstych tras żeglugi towarowej. W czasach dawnych szlakiem prowadzącym przez to może sprowadzano bursztyn.

Morze śródlądowe to również Morze Czerwone. Jest ono położone pomiędzy Półwyspem Arabskim a Afryką. To morze śródlądowe oddzielone jest od wód Oceanu Indyjskiego cieśniną Bab al-Mandab. Dodatkowo Kanał Sueski łączy je z Morzem Śródziemnym. Nie jest to może szelfowe jak większość przykładów morza śródlądowego. Jego środkiem przebiega dolina ryfowa, a jego dno stanowi skorupa oceaniczna stworzona z bazaltu. Na południu morze Czerwone otacza liczne wyspy, dodatkowo można spotkać tam liczne rafy koralowe. Położenie międzykontynentalne czyni je ważnym szlakiem handlowym.

Filed in: na morzu

Comments are closed.