4:16 pm - sobota Sierpień 10, 2019

Port Gdański jest ważnym portem w dziejach Polskiej żeglugi

Dostęp do Morza Bałtyckiego zapewnia Polsce możliwości prowadzenia transportu drogą morską oraz rybołówstwa. Polskie statki towarowe przewożą głównie drobny towar taki zboża, węgiel, koks. Jest to głównie transport nieregularny. Z portów Polskich takich jak Gdańsk wychodzą połączenia promowe do Szwecji Finlandii Danii i Niemiec. Gdańsk jest największym portem przeładunkowym w Polsce. Żegluga Gdańska specjalizuje się w przeładunku towarów takich jak ropa naftowa, węgiel, siarka i drewno. Długi czas przewozu towarów drogą morską sprawia, że towary przewożone cechują się dużą masą i długim terminem przydatności.

Żegluga Gdańska wraz z krajowa flotą morska rozwija się dosyć prężnie. Wartość wszystkich przewozów ładunków przy wykorzystaniu drogi morskiej stanowi około 4 %.

Żegluga Gdańska kojarzona jest z rejsami małymi statkami pasażerskimi wzdłuż wybrzeża. Są to rejsy wycieczkowe, liniowe połączenia pasażerskie pomiędzy większymi miejscowościami portowymi, rejsy w morze, połączenia promowe. Jest to również czarter statków.

W Gdańsku po raz pierwszy ze stoczni wypłynął wycieczkowy parowiec SS Gdańsk w czerwcu 1927, niedługo po nim powstał jego klon SS Gdynia. Statki powstały dzięki inicjatywie rządu, który chciał promować żeglugę morską. Takie były początki żeglugi turystycznej po morzu w Polsce. W zależności od wielkości statków pływały one do Norwegii lub po prostu do rodzimych portów. Wojna zniszczyła cała Polska flotę lub została ona przejęta przez okupanta. W 1946 roku powstało przedsiębiorstwo Żegluga Gdańska. Przejęła ona tradycje tzw. białej floty, jednak żegluga Gdańska odbywała się na początku tylko wokół zatoki i w Zalewie Szczecińskim.

W latach sześćdziesiątych żegluga Gdańska została wzbogacona o serię dwudziestu statków dla turystyki wycieczkowej. Obsługiwały one głównie trasy przybrzeżne pomiędzy polskimi portami. Po 1989 widoczny jest głęboki kryzys w żegludze polskiej. Związane to było z wejściem nowych armatorów i zbyt późną reakcją Polaków na nowe potrzeby konsumentów.

Biała flota w Polsce od tej pory kojarzona jest z Żeglugą Gdańską, czyli każdym statkiem pasażerskim zarówno realizującym połączenia przybrzeżne jak i śródlądowe.

Żegluga Gdańska realizowana jest głównie jako żegluga przyrzeczna realizowana przez statki o małej zdolności zanurzenia i małych wymiarach. Znajdują się tu zarówno tramwaje wodne, wodoloty, statki wycieczkowe, kutry stylizowane na statki np. wikingów. Często do Gdańska zwijają holowniki morskie. Żegluga przybrzeżna jest związana z mniejszymi wymaganiami dla statku odnośnie zarówno wyposażenia, jaki i obsady marynarskiej. Żegluga Gdańska obsługiwana jest przez niższa w stosunku do portu w Gdyni liczbę jednostek wycieczkowych. Są to stosunkowo małe statki przewożące niewielką liczbę pasażerów. Turyści zawijający do portu zwiedzają Gdańską starówkę, organizowane są dla nich również wypady do pobliskiego Malborka i ciekawych pod względem folkloru Kaszubach. Statki zawijające w tym celu do Gdańska cumują tutaj po kila godzin średni 8.

Filed in: na morzu

Comments are closed.