9:48 am - czwartek Sierpień 8, 2019

Nasze morze śródlądowe

Morze Bałtyckie położone jest na szelfie kontynentalnym północnej Europy. Jest morzem śródlądowym, cieśnina Duńska łączy je z morzem Północnym. Linia brzegowa to 8000 km 2 uformowanych przez liczne zalewy zatoki, półwyspy i wyspy znacznie liczniejsze przy północnych i zachodnich wybrzeżach.

Bałtyk jest morzem płytkim, średnia głębokość to 52 m, natomiast maksymalna dochodzi do 459 m. Głębia położona najbliżej Polski – Głębia Gdańska – liczy 118 m. Niskie zasolenie o wartości średniej 7% określa Morze Bałtyckie jako półsłone. Decyduje o tym utrudniony dopływ wód oceanicznych do akwenu. Wody Bałtyku można podzielić na dwie warstwy. Są to wody powierzchniowe i głębinowe. Różnią się one zasoleniem, temperaturą i natlenieniem.

Śródlądowe położenie Morza Bałtyckiego powoduje, że ma on wyższy poziom wód w stosunku do Oceanu Atlantyckiego jak i Morza Północnego. Wiatry piętrzą wodę, w cisinach wpychając ją lub wypychając z morza. Księżyc oraz Słońce przyciągając wody morskie powodują powstanie przypływów. Nie są one jednak znaczne na naszym rodzimym morzu i wynoszą 24 cm w Kopenhadze, 3 cm w Zatoce Gdańskiej. Silne wiatry wywołują spiętrzenia sięgające na otwartym morzu do 50 cm, w cieśninach natomiast około2 cm.

Fale na Bałtyku wynoszą około 5 m, są one krótkie i strome. W czasie sztormów ich wysokość zwiększa się do 10 m, dodatkowo mogą nadchodzić z różnych kierunków w sposób chaotyczny. Najsilniejsze nadciągają z kierunków wschodnich i zachodnich, powodowane są przez cyklony. Sztormowa pogoda najgorsza jest w styczniu, w czerwcu morze jest najspokojniejsze. Sztormy Bałtyckie są niebezpieczne, zdarzają się przypadki zatonięcia promów.

Morze Bałtyckie leży w strefie klimatu umiarkowanego, sprawia to, że temperatura wody waha się w ciągu roku od -0,5 do 20°C. Na temperaturę wody mają wpływ wiatry, które wiejąc od zachodu podnoszą ją, od wschodu natomiast obniżają.

Morze Bałtyckie zamarza w połowie listopada, aż do maja w zatokach Ryskiej, Botnickiej i Fińskiej. Grubość lodu może dochodzić do 70 cm. W zależności od lat coraz rzadziej obserwowany jest stały lód a coraz częściej kra.

Morze Bałtyckie znajduje się w niesławnej czołówce najbardziej brudnych mórz na całym świecie. Wpływa na to głównie intensywny przemysł państw nadbałtyckich i odprowadzane do morza ścieki i odpady, mała wymiana wód z oceanem powoduje utrzymywanie się zanieczyszczeń na terenie morza. Dodatkowo w Bałtyku zatopione są pokłady broni chemicznej odebranej II rzeszy po II wojnie Światowej. 1/6 tych pokładów może zniszczyć życie w morzu na około 100 lat.

Morze Bałtyckie jest głównym miejscem żeglugi wycieczkowej w Północnej Europie. Sezon trwa od maja do września. Główne porty zaliczane przez wycieczki to Kopenhaga, Oslo, Sztokholm, Helsinki, Tallin- stolice państw oraz turystyczne porty Sankt Petersburg, Gdynia, Gdańsk, Rostok, Ryga, Kłajpeda. Czas trwania wycieczek po Bałtyku to z reguły około 11 -14 dni. Morze Bałtyckie jest jednym z głównych akwenów funkcjonowania żeglugi promowej. Wielkość przewozów uzależniona jest od rynku.

Filed in: na morzu

Comments are closed.