4:03 pm - czwartek Sierpień 8, 2019

Żegluga na Odrze – wspaniałe przeżycie

Żeglowanie po rzekach miało w przeszłości głównie charakter transportowy. W ten sposób transportowano towary – było rozwiązanie praktyczne i wygodne, stosunkowo tanie. Obecnie także wykorzystuje się te możliwości, jednak w dużo mniejszym stopniu. Transport rzeczny został w dużej mierze zastąpiony transportem kolejowym. Jednakże żegluga na Odrze nadal się dobywa. Niekoniecznie ma on jednak walory tylko handlowe. Odra jest wykorzystywana także do żeglugi turystycznej. Ma ku temu wielki potencjał, dlatego nic dziwnego, że jest dla turystów niezwykle kusząca.

Żegluga na Odrze jest w sensie prawnym dość skomplikowane, mają być zmienione przepisy w tym względzie. Co ważne, jeśli chodzi o transport rzeczny, właśnie Odra jako jedyna z rzek Polski się do tego w tak dużym stopniu nadaje. Tymczasem komplikowanie istniejących przepisów prawa, dotyczących m.in. ochrony środowiska, niestety nie sprzyja rozwojowi tych szlaków. Jest to bardzo trudne do rozwiązania. Trzeba przyznać, że już teraz widać, jak wielkie kłopoty sprawia żegluga na Odrze. Zdecydowanie straciła ona na znaczeniu w porównaniu z tym, co było dawniej, konkretne informacje na temat ilości przewożonych tam dawniej ładunków mówią same za siebie. To była bardzo dobrze rozwinięta trasa przewozowa.

Obecnie Żegluga na Odrze to tylko namiastka tego, co było dawniej. Może jednak uda się rozwijać żeglugę przynajmniej na gruncie turystycznym. Na pewno Odra i w tym względzie ma ogromny potencjał. Co ważne w innych krajach żegluga rzeczna doskonale się rozwija, chociażby w Niemczech. Jednak w Polsce traci ona na znaczeniu, ze względu właśnie na zagmatwane przepisy. Zamiast regulować pewne kwestie i upraszczać, stwarza się dodatkowe problemy. Żegluga na Odrze tymczasem mogłaby być doskonałym rozwiązaniem, jeśli chodzi o przewóz różnych tworów, ładunków wielkogabarytowych, które nierzadko stwarzają potężne problemy w ruchu lądowym. Nie mówiąc już o potencjale turystycznym, jaki zawsze mają rzeki. Są one interesujące dla turystów, więc dbanie o infrastrukturę turystyczną także ma wielkie znaczenie dla gospodarki.

Żegluga na Odrze musi więc zostać przywrócona, muszą zmienić się w tym względzie przepisy. Być może jeszcze nie wszystko stracone i uda się zadbać o jej potencjał zarówno handlowy, jak i turystyczny. To bardzo ważne dla różnych nadrzecznych miejscowości, jak i ma to istotne znaczenie w skali całego kraju. W końcu Odra to jedna z największych i najbardziej znaczących rzek w Polsce. Żegluga na Odrze powinna być więc rozwijana na masową skalę. Oczywiście z zachowaniem kwestii związanych z ochroną środowiska, gdyż chodzi o to, by obszary nadrzeczne były chronione, ale w prawidłowy i rozsądny sposób, by mogły jednocześnie się rozwijać i służyć ludziom. Dlatego trzeba umiejętnie łączyć te potrzeby i wskazywać zadania, które mogłyby temu służyć. Dzięki temu na pewno uda się znaleźć rozsądne rozwiązania w tym zakresie. Odra jest na pewno rzeką o ogromnym, nieprzemijającym potencjale. Tak więc żeglowanie po niej jak najbardziej powinno być możliwie.

Filed in: śródlądowo

Comments are closed.