8:46 pm - poniedziałek Sierpień 12, 2019

Znaczenie żeglugi śródlądowej dla gospodarki państw – przykłady

Żegluga śródlądowa może pełnić bardzo wiele ról w każdym z państw. Oczywiście największa rola dotyczy gospodarki, ponieważ to gospodarka decyduje o jakości życia w danym kraju. Państwa, w których płynie wiele rzek oraz leży wiele jezior, mogą wykorzystywać te akweny do zadań, które trudniej byłoby wykonać, gdyby nie istniały śródlądowe trasy wodne.

Warto opisać pokrótce kilka państw oraz sposób, w jaki wykorzystuje się w nich możliwości żeglugi śródlądowej. Jak wspomniano, rola tej odmiany żeglugi jest bardzo duża, tym większa, im więcej wód wewnętrznych ma dane państwo.

Pierwszym przykładem może być odległa Australia. Jak wiadomo, jest ona otoczona oceanem, będąc wyspą. Ale największe miasta mają także dostęp do rzek oraz innych zbiorników wodnych. Ponieważ w Australii niezależność administracyjna oraz gospodarcza miast jest bardzo duża, miasta na własną rękę organizują transport publiczny, handel wewnętrzny, itp. Konkretnymi przykładami wykorzystania żeglugi śródlądowej w australijskich miastach jest: wspomniany transport publiczny – niewielkie statki są tamtejszymi „autobusami” mającymi normalne przystanki i wożą pasażerów; ponadto dostarczają one drogą wodną przesyłki (lokalna „poczta”), jest też możliwość wykorzystania żeglugi śródlądowej w ramach transportu materiałów i wyposażenia sklepów oraz centrów handlowych.

Skoro, jak wspomniano, w Australii autonomia miast jest duża, wspomniany wewnętrzny transport jest niezwykle ważny dla gospodarki całego kraju. Ale nie tylko Australii to dotyczy. W podobnej sytuacji są takie państwa jak Kanada czy Stany Zjednoczone. W Europie państwa (z nielicznymi wyjątkami) są o wiele bardziej zunifikowane, dlatego znaczenie żeglugi śródlądowej dotyczy gospodarki całych państw.

Przykładami europejskich krajów wykorzystujących ten rodzaj żeglugi dla celów gospodarczych na dużą skalę są Grecja, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Chorwacja, Finlandia, Szwecja czy Polska. Każde z tych państw posiada wiele wewnętrznych rzek i jezior, które umożliwiają handel towarami, transportowanie ludzi (także w celach rozrywkowych i turystycznych), a także sprawniejsze dostarczanie materiałów budowlanych na miejsca budowy, szczególnie jeżeli w grę wchodzi budowa obiektów w okolicy wody, jak mosty.

Np. w Wielkiej Brytanii większość towarów dostarcza się ze wschodniego nabrzeża do Londynu drogami wodnymi biegnącymi Tamizą. Dalej można je dostarczać np. do Oksfordu, miasta, przez które Tamiza również przepływa. Innym przykładem może być transport towarów z portu w Liverpoolu do Manchesteru rzekami Mersey oraz Irwell. Ponieważ port w Liverpoolu jest niezwykle istotny dla gospodarki angielskiej, transport ten także bardzo zyskuje na znaczeniu.

We Francji natomiast dwie główne trasy żeglugi śródlądowej to droga z portu w Hawrze Sekwaną do Paryża (i w odwrotnym kierunku), a także z portu w Marsylii Rodanem do Lyonu. Obie te trasy stanowią doskonałe szlaki handlowe dla licznych towarów, wspierając gospodarkę całego kraju.

Jak zatem widać, żegluga śródlądowa jest bardzo ważna dla wielu państw. Powyższe przykłady mogą stanowić potwierdzenie tej tezy, a jednocześnie zachętę do bardziej pogłębionej lektury na temat tego rodzaju żeglugi.

Filed in: na morzu

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.